Att tävla inom danssport

Det finns många olika typer av dansformer inom danssport (vilket även kallas för tävlingsdans eller Tiodans). Danssport kräver mycket god fysik, flexibilitet, uthållighet och styrka, vilket många anses kunna jämföras med de klassiska idrottsgrenarna. Vidare krävs det också inom danssporten att man visar respekt inför sina motståndare och att man har ett sportsligt uppträdande under tävlingarna. Sedan 1997 anses danssport vara en sportgren men finns inte med som en olympisk gren ännu. Detta beslut bestrids kraftigt och omprövas inför nästa Olympiad.

I England kallas av tradition tiodans ibland för ballroom dancing. Det finns två kategorier inom tiodans: Latinamerikansk dans (utgörs av rumba, samba, jive, pasodoble och cha-cha) samt Standarddans (här ingår wienervals, tango, Quick step, slowfox och modern vals).

Modern vals

dance sportVals uppkom redan på 1500 talet, men under namnet La Volte. Det är svårt att veta exakt om dessa är sammankopplade, då man inte vet exakt i vilken hastighet man dansade till la volte, men det tyder på att det skulle kunna vara en så kallad långsam vals. Tyskland och Österrike anses vara de länder där man först började med valsen. Idag är vals en mycket populär pardans som sker i tretakt. Modern vals anses vara ett sammanfattande namn för engelsk vals och amerikansk vals (samt +de olika 1900 tals valser som uppkom). Oftast är detta en typ av dans som uppkommer vid bröllop eller andra formella fester. Dock är det även mycket vanligt att tävlingsdansa (tiodans) med vals.

Samba

Samba har sitt ursprung i afro brasilianska dans och är en levande och mycket rytmisk dans form. Samba dansas till just sambamusik och kan utföras som antingen solodans eller pardans. Under denna dans form skakar man kroppen och höfterna till den snabba musiken. Denna dans form har funnits sedan slutet av 1900 talet men man har svårt att veta exakt dess ursprung.