Att tävla inom höjdhopp

High JumpHöjdhopp är en idrott som kräver inte bara en utomordentlig fysik, men även att man är mentalt förberedd för att genomföra hoppet. Tanken med höjdhopp är att man skall lyckas hoppa över en ribba, vilken är placerad mellan två stolpar, med syftet att genomföra detta utan att riva ner ribban. Detta är en mycket populär gren inom friidrott.

Tävlingarna sker både utomhus och inomhus. Sverige har haft många stora framgångar inom sporten och var länge det världsledande landet inom grenen. Världsrekordet idag för herrarna utomhus är 2,45 meter och inomhus 2,43 meter. Damernas världsrekord utomhus är 2,09 meter och inomhus 2,08 meter. Inom höjdhopp finns det främst 3 olika tekniker som används: floppa, saxa eller dyka. När den tävlande väljer att genomföra en dykning innebär det att man hoppar framåt så att ens mage befinner sig mot ribban. När den tävlande istället väljer att floppa innebär det att individen hoppar med ryggen mot ribban. Slutligen, om individen väljer att saxa innebär det att den tävlande håller sig upprätt genom hoppet.

När man väljer att delta i en tävling får man ta del av ett höjningschema, som visar vilka höjder som kommer att ingå och genomföras vid den specifika tävlingen. Som höjdhoppare väljer man själv vilka hopp som skall göras. När man tävlar har man endast 3 försök i följd på sig att klara den specifika höjden. Det innebär att om man exempelvis inte klarar av en viss höjd vid första försöket så har man 2 gånger till att testa. Klarar men denna höjd vid sitt andra försök så tar man sig vidare till nästa höjd och har då återigen 3 nya försök för att ta sig igenom den nya höjden. Skulle individen däremot välja att hoppa en viss höjd men inte klarar av att genomföra hoppet och i samma ordning välja att inte hoppa mer inom den specifika höjden för att testa nästkommande höjd så har man endast två chanser kvar. Med andra ord så har man inte automatiskt 3 chanser bara för att man väljer att hoppa en annan höjd.